રવિવાર, 30 ઑક્ટોબર, 2011

પ્રસ્તાવ-

અંધ તટ પર ક્યાંક કંદીલ હોય છે,
હર કિનારે કૈંક હાંસિલ હોય છે.
આપણે સૌ તો હજી મઝધારમાં,-
મંઝિલોની પાર મંઝિલ હોય છે.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.