રવિવાર, 30 ઑક્ટોબર, 2011

અદ્યસત્ર

ગત-અનાગત કાળ જેવું છે જ ક્યાં !
આજના આકાશના પંખી અમે.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.