સોમવાર, 31 ઑક્ટોબર, 2011

સ્થિતિબોધ

એમનાથી અહીં અવાતું ક્યાં !
આપણાથીય ત્યાં જવાતું ક્યાં !

દૃષ્ટિપથમાં મરુસ્થળો કેવળ ,
આભ પણ પૂર્વવત્‌ છવાતું ક્યાં !

રોજ ઊગી તમસ્‌ ધરે સૂરજ ,
ગીત અજવાસનું ગવાતું ક્યાં !

મૂળ ઊર્ધ્વે અને અધ: શાખા ,
વૃક્ષ એવું હવે વવાતું ક્યાં !

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.