બુધવાર, 14 ડિસેમ્બર, 2011

અસ્તિત્વ

અપેક્ષું ક્યાં હવે આકાશ ચંદાથી મઢાયેલું ! -
સમક્ષે છે વદન કોમળ દુપટ્ટામાં સમાયેલું .

ઊગમણી ના સહી , વેળા ભલેને હોય આથમણી ,
પળાયું છે વચન , બેશક , મિલન માટે અપાયેલું .

ન પડઘો છે , ન પર્દો છે , સકળ નક્શો જ ખુલ્લો છે ,
અહીં એકત્વ છે બે પૂર્ણ તત્વોથી રચાયેલું .


હયાતી ખીણ હરિયાળી , સપનની કન્દરા શીતલ , 
વસું છું એ સ્થળે જ્યાં છે ગગન ખુશ્બૂ છવાયેલું .

સલામત છે હજી શિલ્પીન પોતાના ઝરૂખામાં ,
ભલે હો હર તરફથી દર્દનું ખંજર તકાયેલું .

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.