રવિવાર, 4 ડિસેમ્બર, 2011

ઘોડા પર

સવાર થઈ શકાય છે દરેક ઘોડા પર ,
મન જઈ બેસતું ફક્ત સફેદ ઘોડા પર .

નો મેન કેન રાઈડ ટૂ હોર્સીઝ એટે ટાઈમ ,
હજાર પગ છે મારા કાં અનેક ઘોડા પર ?

મરી-મરી જનમવું પાછું જીન પર કાયમ ,
ન હોય , હોય નહીં છેલ્લી ખેપ ઘોડા પર .

મને ઉતારો , ઝટ ઉતારો ક્યાંક ખુલ્લામાં ,
સિમટતા જાય છે બધા પ્રદેશ ઘોડા પર .

રુંવાડી એમનેમ ર્‍હેવાની મટમૈલી , -
ચડાવો ચાહે એટલા ગિલેટ ઘોડા પર .

કમાડ કોઈ હવે તો ભીડો મ્યુઝિયમનાં ,
સવાર શબ મારું છે અચેત ઘોડા પર .

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.