રવિવાર, 4 ડિસેમ્બર, 2011

છેડલો સરી જાય

છેડલો સરી જાય રે સખી છેડલો સરી જાય
વાયરો નથી તોય કાં સખી છેડલો સરી જાય

આંજવી નયન ઝૂનલી નિશા
પ્હેરવી હવે ઊજળી દિશા
ફૂલની ઝરી મ્હેંક રે સખી પ્રાણને ભરી જાય

ઊછળે લહર સાયરે છલી
એમ હું અકળ મારગે ચલી
દૂરની બજી તાન રે સખી ચેતના હરી જાય

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.