શનિવાર, 19 નવેમ્બર, 2011

ખવાણ

સોનેરી સૂરજ ઊગતો’તો ને વાંદરો કેળું ખાતો’તો ,
રૂપેરી પવન ઊછળતો’તો ને વાંદરો કેળું ખાતો’તો .

વનમાં ફૂલોની મ્હેંક હતી , પંખી-ઝરણાંનાં ગીત હતાં ,
આહ્‍લાદ મધુર ઉદ્‍ભવતો’તો ને વાંદરો કેળું ખાતો’તો .

ઝરમર-ઝરમર વરસાદ , આભમાં મેઘધનુષની સુંદરતા ,
દેખાવ રમ્ય ઊપસતો’તો ને વાંદરો કેળું ખાતો’તો .

મેં મારી નજરે જોયું છે , હું પોતે એનો સાક્ષી છું ,
આખ્ખો દરિયો ઘૂઘવતો’તો ને વાંદરો કેળું ખાતો’તો .

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.