ગુરુવાર, 24 નવેમ્બર, 2011

આસન

ભરી એકાંતની ખીણો ગહન ચોપાસ બેઠો છું ,
સમાવી આંખમાં તારા-સભર આકાશ બેઠો છું .

ભલે ઘેરે મને આ રાતની ચાદર સિતી શીતલ ,
અગોચર હૂંફ હૈયામાં ધરી બિંદાસ બેઠો છું .

કહીં ઝિંગુર , કહીં દાદુર , કહીં ઝિલ્લી ; અવાજો છે ,
અવાચક હું કરી સઘળા જ પર્દાફાશ બેઠો છું .

નિરાંતે જોઉં છું જળનાં તરંગો , બુદ્‍બુદા પળના ,
સમયથી પર કિનારા પર કરી ર્‍હેવાસ બેઠો છું .

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.