મંગળવાર, 1 નવેમ્બર, 2011

અસ્તિત્વ

અલ્પવિકસિત બધા જ શબ્દો છે ,
દૂર સંપૂર્ણ ક્યાંક ચ્હેરો છે.

સાંજ પડશે , સવાર પણ પડશે ,
ઝિંદગી ખૂબ દીર્ઘ રસ્તો છે.

પળ વિતાવી શકાય સપનામાં ,
પણ હકીકત અમાપ નક્શો છે.

અંધ શિલ્પીન મૂર્તિ ઘડવાનો ,
રૂપ-કન્યા-કહ્યો તકાજો છે.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.