સોમવાર, 21 નવેમ્બર, 2011

પ્રાપ્તિ

મળી છે ઝુલ્ફની છાયા , અહીં વસવાટ કરવો છે ,
હવે સૌંદર્ય-આસવનો અતલ દરિયો જ તરવો છે .

ગુલાબી રેશમી ચ્હેરો , મુલાયમ સ્મિત , ચકિત ચિતવન ,-
મૃદુલ સાન્નિધ્યનો હર પળ ચષક ભરપૂર ભરવો છે.

અગોચર હોય પ્રાત:સાંજરે દુનિયા અમસ્તી પણ ,
દિવાસ્વપ્ને ડુબાવીને મને ખુદને વીસરવો છે .

હયાતી છે , હયાતીમાં નથી શિલ્પીનની હસ્તી ,
છતાં શિલ્પીન સાજો છે , છતાં શિલ્પીન નરવો છે .

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Creative Commons License
સિસ્‌ૠક્ષા શિલ્પીન થાનકીની રચનાઓનો સંકલ by શિલ્પીન થાનકી is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License.